Nedir ve nerelerde kullanılır?

ANASAYFA > Nedir ve nerelerde kullanılır?
Ahşap Tarihçesi

Nedir ve nerelerde kullanılır?

Ahşap Tarihçesi...

Öncelikle  ağaçların anlamı na bir göz atalım…

Kelimenin aslı, Arapça haşebin (ağaç, kereste) çoğulu olan  ahşâbdır  ve “herhangi bir imalatta kullanılmak üzere ve yakılmak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kereste” işareti geliyor.

Ahşabın tarihi…

Ahşap, tarih öncesinden bu yana yapılan yapıyı inşa ederken  eski ve yaygın yapı malzemesidir.

İlkçağ insanının barınmalarını karşılayan ahşap; ağaç kavuklarında sona ermesinin ardından saz, kamış malzemeleriyle buluşmuş ve harika teknoloji ile beraberlik ahşap yığma ve karkas sistemine geçilmiştir.

Ahşap, zaman içindeki kullanım şekillerinde ve teknikte ciddi boyutlarda değişim göstermemesiyle ilginç bir parça olarak bölünmüştür.

Ağacın günlük hayatta kalma süreci başlayan mimarlık, sanat tarihi ve el sanatlarında ahşap işçilerinin doğumuna yol açmıştır.

Örnek ahşap çatı örgülerinde ilk defa “Frigya'da” kullanılan teknikler ile bu günkü geleneksel teknikler birbirine çok benzer.

Artan ve giderek yaygınlaşan sanayileşmenin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ile I. Dünya Savaşı öncesi ve savaş yıllarında değerli bir silah ham bölümü olan çeliğin yapı alanından çıkarılabilen, ahşap motorun farklı işlevdeki yapılarda ve daha fazla ısınma olarak çalıştırılmasının ardından gelir.

Bu nedenle, günümüzde kullanılan modern birimlerin çoğunluğunun ayrıştığı, ahşabın çeşitli dış parçalarının karşı korunmasını sağlayan materyaller ve kullanma yöntemlerinin bu sistemle oluşturulmuş rastlar.

Endüstri devrimi sonrasında malzeme teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak mimari anlayışlar belirli oranda özgürlükler kazanır. Gelişen ekonominin ve teknik özelliklerin doğal ahşaplar yeniden yorumlanarak, ahşaptan yeni kompozit ürünler elde edilmeye başlanır. Endüstrinin değişimleriyle yeni boyutlar kazanan ahşap malzeme kullanım alanı çeşitliliği ve genişletildi. Kaplama levhaları 1840'lı yıllardan sonra mobilyacılıkta endüstrileşmenin başlangıcı gelişmişse, MÖ. 1500 yılında Mısır Firavunu Tutankamen'in mezarında bulunan fildişi kakmalı abanoz ile sedir ağacı ile kaplanmış bir sandık, bu teknolojinin çok eskilerde de bilindiği kanıtlanmıştır.

Yine MS VI. Yüzyılda Japonya'da kullanılan ağır kağıtlarda, günümüzde üretilen liflerle benzerlik göstermektedir.

Gelişen teknolojinin ahşabın korunması konusunda da kendini göstermiş; Doğal ahşap malzeme rutubet deformasyonunu giderir, yanmazlığını sağlar ve mikroorganizmalara karşı direnci arttırmak amacıyla çoğaltılabilir.

Ahşap malzemenin yeniden değişimi ile ilgili, oluşturulan ilk ahşap talaş levhalar 1908'de Avusturya'da; ilk lif levhalar 1915'te Amerika Birleşik resimlerinde; ilk yonga levhalar ise 1941'de Almanya'da üretilmiştir. Endüstriyel ahşap malzeme türlerinin geliştirilmesi, yapılarda ahşabın yeni kullanım ünitesinin doğmasıyla sonuçlanmıştır.

Ahşap yapılarda son yüzyıllara kadar yaygın ve ileri teknoloji Japonya ve Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılabilir, özellikle Anadolu'da kullanımdayken, son yüzyıldaki ustaların kullanımı; Batıdan şekilsel olarak satış birçok şey gibi betonarme de sanki uygarlığın bir göstergesi imiş gibi algılanarak ondan terk edilmiştir.
Oysa Dünya'daki fiyatlar değişiyor, batıda ahşap teknolojileri çok ayrıntılı ve günümüzde  Lamine Ahşap Teknolojisi  olarak sunuluyor, bu teknolojinin artık neler olduğunu gösteren malzeme olarak görülüyor.

Ahşap, hafiftir,  depreme dayanıklı , beton ve çelikten çok daha  uzun ömürlüdür , beton ve çelikten çok daha kolay, insan metabolizmasına en uygun yapı malzemesidir, yapımı kolaydır. Hızla inşa edilebilir. Bununla birlikte, ahşabın aylık malzeme olarak görülen nedeni, bu üstün özellikleri değil, Global Isınmaya ve Sera Etkisi 'ne karşı insanlığın elindeki en büyük silahın kullanabileceğidir. Ağaçlar ve bitkiler arasındaki ilişkiler nedeniyle  ağaçların kesilerek kereste özellikleri, sera miktarı azalır.

Peki ucuz kullanım nasıl bir geçmişe sahip?

Mükemmel bir yapı malzemesi olarak ahşap, Anadolu'da binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Hımış gibi çok önemli bazı ürünler Anadolu açısından zengindir. Ayrıca ahşap tarihi yapılar sadece konut inşaatında değil, mimari yapılarda da kullanılmış. Yakın geçmişte ise ahşap: güzel ama modası geçmiş, eski, dayanıklı bir donanım malzemesi olarak algılanıyordu. Ama endüstriyel olarak kullanımı yaygın kullanım ile popüler hale gelirken, insanların doğaya yönelmesi ile birlikte, özellikle şehirden kaçış planları yapanlar için ahşap evler, bungalovlar hatta ahşap karavanlar bir anda geleneksel ve modası geçen bir yapı kalarak tam aralıklı bir sürece girdi. Bu da azaltılmış rekabeti arttırmış oldu.

Bir yandan 300 yıl ayakta kalabilmiş ahşap yapılar yıkılıp yerlerine betonarme taklitleri inşa edilirken, diğer yandan diğer başka özellikler yetersiz kalmış mimari sorunu çözebilen çağdaş bir mühendislik malzemesi olarak görünüyor. Bugün ahşap ile 150 metrelik kolonsuz geçiliyor. Betonarme parçalarından kaçışma koridorları ahşaptan yapılıyor, aşırı rutubetli geniş yüksek hizmet ömrü nedeniyle ahşap kullanılıyor.

+90 532 179 02 03
+359 87 950 7775
+90 530 731 30 79